Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

[46.49] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.440, 51.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti