Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom

Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom

[46.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.840] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti