Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

[46.52] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.430, 51.860] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

  IP WAY d.o.o.

  (0)

  Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

  Edge group

  (0)

  Od 1989. godine Edge group razvija svoj posao na području kontrole pristupa, evidencije radnog vremena, upravljanja ljudskim resursima itd.

  CITY MOBIL d.o.o. za trgovinu i usluge

  (0)

  Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

  • Knez Ivo od Semberije br. 47 B lokal br.3 (Bijeljina), 76300, Bosna i Hercegovina