Trgovina na veliko ostalim mašinima, opremom i priborom

Trgovina na veliko ostalim mašinima, opremom i priborom

[46.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti