Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinima, opremom i priborom

[46.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.880] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti