Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama

[46.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti