Trgovina na veliko mašinima za tekstilnu industriju te mašinima za šivanje i pletenje

Trgovina na veliko mašinima za tekstilnu industriju te mašinima za šivanje i pletenje

[46.64] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.830] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti