Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinima i opremom

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinima i opremom

[46.66] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti