Trgovina na veliko ostalim mašinima i opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinima i opremom

[46.69] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti