Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

[46.72] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.520] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti