Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

[46.73] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.440, 51.470, 51.531, 51.532] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti