Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

[46.76] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.550, 51.560] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti