Trgovina na veliko ostacima i otpacima

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

[46.77] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.570] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti