Nespecijalizirana trgovina na veliko

Nespecijalizirana trgovina na veliko

[46.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.900] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti