Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

[47.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti