Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

[47.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti