Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim 

[47.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti