Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama

[47.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.210, 52.270] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti