Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti