Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama

[47.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti