Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama

[47.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti