Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama

[47.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti