Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.26] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.260] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti