Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.270] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti