Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama

[47.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti