Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.40] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti