Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim

Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim

[47.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.481] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti