Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.481] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti