Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.43] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti