Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama

[47.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti