Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama

[47.53] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.442, 52.481, 52.487] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti