Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama

[47.59] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.441, 52.442, 52.450, 52.481] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti