Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama

[47.61] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti