Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama

[47.62] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.470] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti