Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijaliziranim prodavnicama

[47.63] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti