Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

[47.64] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.483] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti