Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavnicama

[47.65] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.484] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti