Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavnicama

[47.74] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti