Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

[47.75] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti