Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama

[47.77] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.482] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti