Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama

Ostala  trgovina  na  malo  novom  robom  u specijaliziranim prodavnicama

[47.78] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.486, 52.487] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti