Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama

Trgovina  na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama

[47.79] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.500, 52.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti