Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama

Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama

[47.82] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti