Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica

[47.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[52.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti