Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

[49.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.212] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti