Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.

Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.

[49.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[60.211, 60.212, 60.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti