Skladištenje i djelatnosti u prijevozu

Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

[52.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti