Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

[52.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[11.102, 61.100, 61.200, 63.221, 63.222] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti