Poštanske i kurirske djelatnosti

Poštanske i kurirske djelatnosti

[53.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti