Ostale poštanske i kurirske usluge

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

[53.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [H]

[64.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti